Billede af roser og lys
Dorte og Peter
Forsamling ved Løverodde
Billede af personale der hælder vin op
Dannebro flag
sankthansbål
Rundt bord der er opdækket
Fint op pyntet bord
Billede af nogle musling skaller der former et hjerte